DataFocus中如何对X轴Y轴直接进行筛选?

已邀请:

步骤: [*]打开一个问答。 [*]

https://www.datafocus.ai/wp-content/uploads/2018/09/1-9-300x154.png

[*]点击X轴显示名,对X轴所有列中值进行筛选。 [*]

https://www.datafocus.ai/wp-content/uploads/2018/09/2-9-300x154.png

https://www.datafocus.ai/wp-content/uploads/2018/09/3-9-300x154.png

[*]点击Y轴显示名,对Y轴进行数值范围筛选。 [*]

https://www.datafocus.ai/wp-content/uploads/2018/09/4-2-300x154.png

https://www.datafocus.ai/wp-content/uploads/2018/09/5-2-300x154.png

[*]修改完成后,记得保存问答。

要回复问题请先登录注册